Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  5. maddesi kapsamında Minyon Kuyumculuk Ticaret A.Ş.’ne  iletmiş olduğunuz; ad, soyad, adres, telefon numarası e.posta adresi gibi iletişim bilgileri, T.C. kimlik numarası, vergi sicil numarası, alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli gibi alışveriş bilgileri, kredi kart bilgileri gibi kişisel verilerinizin, istatistiki bilgi toplamak ve bu bilgi ve verileri ticari amaçla yurtiçi ve yurtdışında yerleşik, pazarladıkları mal ve hizmetleri hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek isteyecek  üçüncü kişilere aktarmak, sonraki alışverişlerinizde size daha seri hizmet sunmak ve sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda hukuki haklarımızın kullanımı için gerekli olması amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz Minyon Kuyumculuk Ticaret A.Ş. olup 6698 Sayılı Kanundaki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

Kişisel verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz.

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman veri sorumlusu şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını giderilmesini talep hakkına sahip bulunmaktasınız.

(Onay Kutucuğu) 6698 Sayılı Yasa gereği bilgi edindim, kişisel verilerimin yukarıda yazılı şekilde işlenmesine ve aktarılmasına onay veriyorum.

Open chat